Wednesday, October 27, 2010

PEMBANGUNAN MASA HADAPAN MALAYSIA: Mampukah Perancang Merancang Demi Masa Hadapan?


Peranan perancang bandar memang besar. Mereka memerlukan kepakaran, merancang dengan perasaan dari hati dan pengalaman, merancang demi pembangunan disamping bertindak sebagai ejen pengawal kepada pembangunan yang dicadangkan. Oleh hal yang demikian, banyak idea-idea baru muncul kerana perancang merasakan pengawalan adalah penting disamping mewujudkan pembangunan di kawasan sekeliling. Mengawal sambil merancang.
Berdasarkan kepada idea-idea baru, terutamanya idea yang dikemukakan oleh salah satu organisasi berpengaruh National Geographic-VIRTUAL WORLD (The New Suburb) banyak memberi persoalan kepada bakal perancang malah kepada saya sendiri. Idea yang dirasakan bagus untuk dibangunkan di kawasan suburban tetapi persoalannya, mampukah perancangan seperti ini dilaksanakan di Malaysia?.Bagaimanakah perancangan ini diterapkan di kawasan –kawasan luar bandar seperti negara ini sendiri?  Oleh yang demikian saya berpandangan terdapat beberapa halangan  dan cabaran yang terpaksa dihadapi.
Bagi pandangan saya sendiri, idea perancangan yang ditonjolkan adalah menarik sekali. Aspek atau elemen-elemen yang diterapkan amat sesuai dan menarik malah ia merangkumi aspek-aspek yang perlu ada dalam Smart Growth dan New Urbanism. Antara aspek yang saya berminat dan pandangan tentang aspek tersebut.
                                i.            Element pokok (Trees)
Elemen pokok memang penting dalam perancangan pembangunan malahan ia merupakan salah satu agen yang digunakan sebagai buffer atau pemampan bagi sesuatu kawasan. Dalam idea perancangan, penerapan elemen pokok dalam perancangan kawasan suburban adalah baik kerana jika kita lihat, keadaan cuaca (climate) di Malaysia amat panas dan tidak menentu. Penerapan elemen pokok di sepanjang jalan mampu dijadikan sebagai kawasan teduhan dan  penghalang kepada cuaca panas disamping menjadi elemen alam sekitar dalam perancangan setempat. Pokok juga dilihat sebagai penyeimbang kepada pembangunan kerana pada saya, pembangunan yang ada di kawasan sekeliling akan menyumbang kepada peningkatan haba dan pokok ini adalah penyeimbang kepada pembangunan tersebut.
Pokok yang merupakan elemen lanskap juga bertindak sebagai penyeimbang kepada pembangunan
  
 
                              

                                ii.            Pembangunan Bercampur ( mix use building)
Penggunaan bangunan bercampur pada pandangan saya memang bagus. Ia menggalakkkan pewujudan aktiviti yang berbeza dan ini secara tidak langsung menyumbang kepada ekonomi setempat. Bagi saya, penggunaan bangunan bercampur ini mampu mengurangkan pengguaan guna tanah setempat terutamanya bagi kawasan pembangunan luar bandar. Hal ini kerana, lagi banyak pembanguna atau pengklusteran atau zoning kawasan yang spesifik seperti hanya memfokuskan kepada satu bangunan satu satu guna tanah ( komersial contohnya) akan membuatkan perancangan pembangunan akan semakin merebak. Jika terlalu berfokus, maka tidak mustahil ia menyumbang kepada isu rebakkan bandar (urban sprawl).oleh itu, pendekatan mix use building sangat bagus dan sesuai diadaptasi dalam pembangunan luar bandar di Malaysia ini.Contoh illustrasi bagi pembangunan bercampur

                              
                               iii.            Tempat letak kenderaan (street parking)
Idea meletakkan kenderaan dengan posisi lurus mampu mengurangkan penggunaan ruang disamping memudahkan pergerakan kenderaan sekeliling. Ia lebih efisyen untuk dibangunkan di Malaysia malahan sehingga kini idea “on street parking” telah digunapakai di mana-mana kawasan dan contoh terdekat adalah di UTM sendiri.(depan mesin atm dekat FAB).
"On Street Parking yang digukapakai di Eropah"
  
Walaupun idea yang dikemukakan adalah menarik dan perlaksanaannya dilihat mampu mengawal pembangunan, namun amat sukar untuk diadaptasikan seratus peratus di kawasan luar bandar di Malaysia ini. Hal ini kerana terdapat beberapa perkara yang saya kitra perlu difikirkan sebelum usaha ini dilakukan.

                                i.            Mentaliti penduduk setempat.
pembangunan di kawasan ini pada pandangan saya memrlukan satu kawasan yang khusus dan kedudukan nya adalah tidak terlalu terpencil dari arus pembangunan. Dari aspek pemahaman, kawasan suburban juga wujud adalah disebabkan percikan rebakkan pembangunan di kawasan yang berhampiran. Oleh itu, perancangan new suburb ini akan mengambil kawasan pendudk kampung dan ia amat sukar dilakukan. Kebanyakan mentality penduduk luar bandar amat terhad dan mereka amat sukar menerima arus pemodenan mahupun penambahbaikkan kawasan mereka walhal idea yang ditonjolkan memerlukan satu kawasan yang luas, yang memerlukan perpindahan kawasan petempatan penduduk dalam membangunkan idea ini. Memang agak sukar namun, usaha yang lebih dan perancang sendiri perlu mengambil kira hal ini.
Mentaliti penduduk dan orang awam hyang perlu diambil kira dalam perancangan kawasan setempat.
                                ii.            Kos.
Membangunkan kawasan pembangunan suburban ini memerlukan modal yang besar dan perlukan kerjasam dari pelbagai pihak. Kos pembangunan ini memakan jumlah yang besar dan kos pemaju juga perlu diambil kira. Banyak aspek yang perlu dibangunkan dalam usaha membangunkan idea ini. Namun demikian, ia masih mampu  direalisasikan tetapi banyak komitmen yang perlu difikirkan.

Kos pembangunan yang perlu diambil kira dalam pembangunan yang dirancangkan. 
 


                                iii.            Masa
Tempoh perlaksanaan idea ini mengambil masa yang sanngat lama. Tambahan pula dengan fenomena perancangan Malaysia dan pembinaan pdari pihak pemaju yang lambat dedikit sebanyak memberi kesan kepada pembangunan kawasan luar bandar ini. Disebabkan hal ini, orang awam akan memberi pandangan negative kepada perancang sendiri kerana kelewatan perlaksanaan projek ini. 

Perlaksanaan pembangunan yang memakan masa yang lama 
 Sungguhpun usaha ini dilihat berat untuk dilaksanakan namun tidak mustahil ia diadaptasikan di kawasan luar bandar di Malaysia. Anggaplah ia satu cabaran kepada pihak perancang bandar sendiri kerana kita merancang untuk masa hadapan demi keselesaan masyarakat. Pembangunan sesuatu kawasan memerlukan satu perancangan yang teliti, yang mengambil kira aspek perasaan penduduk setempat, alam sekitar serta kesan negative dan positif dan negatifnya pada masa akan datang. Walaupun ia tidak dapat diaplikasikan sepenuhnya, namun beberapa aspek lain bagi idea ini mampu digunakan dalam usaha membangunkan kawasan suburban di Malaysia.
2 comments:

  1. Bagus Fa-e, komen yang boleh dikongsi bersama. Keep it up.

    ReplyDelete